רצפים

תמונת כניסה לעלון בית הספר- בתכנית רצפים

שתפו:

בבית ספרנו מתקיימת תכנית רצפים שמטרתה ליצור שיתוף פעולה בין בתי הספר היסודיים לבין חטיבת הביניים.
מטרות התכנית:

  • יצירת רצף לימודי חברתי בין ביה"ס היסודי לבין ביה"ס העל יסודי.
  • הגברת תחושת הביטחון והרציפות אצל התלמידים, צוותי החינוך וההורים.
  • תמיכה בתהליכי ההסתגלות, הרגשיים, החברתיים והלימודיים של התלמידים למסגרת החדשה.
  • העלאת המודעות והמעורבות של ההורים בשלבי המעבר והרצף החינוכי של ילדיהם.
  • פיתוח שפה משותפת בקרב הצוותים החינוכיים להתאמה של הרצף החינוכי.
עלון-של-החטיבה

קישורים מהירים